- Зарічненське управління водного господарства - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Відповідно до закону України "Про засади запобігання і протидії корупції "

Зарічненським управлінням водного господарства розроблені заходи щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки


План заходів

№ з/п

Зміст  заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1

Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Протягом року

Заступник начальника управління, начальники відділів

2

Впроваджувати механізми зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року        № 1001

Протягом року

Заступник начальника управління, начальники відділів

3

Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

Постійно

Заступник начальника управління, начальники відділів

4

Забезпечити функціонування, ведення та оновлення веб-сторінок, залучених до надання адміністративних послуг, а також таких, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Постійно

Заступник начальника управління

5

З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є управління, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом року

Начальники відділів

6

Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до облводресурсів від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань

Протягом року

Заступник начальника управління, начальник відділу водних ресурсів

7

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше
1 разу в півріччя

Головний бухгалтер

8

Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки

9

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки

10

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

11

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату  облводресурсів та водогосподарських організацій з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків

Протягом року

Начальники відділів

12

Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

Постійно

Заступник начальника управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності

13

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

Заступник начальника управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності

14

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками облводресурсів

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки

15

Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.
        Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

Постійно

Заступник начальника управління, відділ бухгалтерського обліку та звітності

16

      У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Начальник управління, заступник начальника управління

17

Систематично інформувати керівництво облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

Щоквартально до 10 числа

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню счетчик посещений