- Зарічненське управління водного господарства - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

Зарічненським управлінням водного господарства можуть надаватися наступні послуги:

      1. Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацiй стосовно розроблення заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на водні ресурси та погодження лімітів на водокористування.

      2. Надання консультацiй щодо органiзацiї обстеження мiсць складування промислових та побутових вiдходiв з наданням рекомендацiй стосовно зменшення їх шкiдливого впливу на воднi об’єкти.

      3. Пiдготовка та видача юридичним та фiзичним особам в установленому порядку технiчних умов на проведення iнженерних робiт на землях водного фонду, мелiоративних системах у разi переходiв лiнiйних споруд через воднi об’єкти.

      4. Видача рекомендацiй щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та мелiоративного стану осушувальних земель з прилеглими територіями.

      5. Аналiз проектних матерiалiв щодо визначення в нaтypi (на мiсцевостi) меж земель водного фонду з пiдготовкою вiдповiдних висновкiв та рекомендацiй, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд.

      6. Надання консультацiй з питань:

  - пiдготовки матерiалiв для отримання дозволiв та їх погодження:

  - на спецводокористування для власних потреб;

  - на спецводокористування абонентiв (вторинних водокорис-тувачiв) iз складною питомою нормою  водокористування;

  - на водокористування за графiком;

  - на проведення робiт на землях водного фонду;

  - узгодження перелiку параметрiв складу стiчних вод та перiодичностi здiйснення їх аналітичного контролю;

  - визначення лiмiтiв водокористування, органiзацiї та проведення заходiв щодо рацiонального використання водних pecypciв на пiдприємствах, в установах та організаціях.

      7. Органiзацiя i проведення науково - практичних конференцiй, практичних ceмiнapiв, нарад з проблем водокористування, експлуатацiї об’єктiв водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання водного законодавства.

      8. Iнформацiйнi послуги з питань функцiонування водогосподарсько-мелiоративного комплексу, використання земель водного фонду.

      9. Технiчне обслуговування внутрiшньогосподарської мелiоративної мережi, споруд, насосних станцiй, систем дренажу, паспортизація меліоративних систем, надання рекомендацій та виконання робіт по покращенню водно-повітряного режиму.

      10. Виконання проектно-вишукувальних робіт на проведення капітального та поточного ремонтів каналів, гідротехнічних споруд, гончарного дренажу.

      11. Будiвництво, капітальний та поточний ремонт cтaвків, водойм, гiдротехнiчних i протиповiневих споруд. Ціна – договірна.

      12. Послуги з ремонту машин i механiзмiв, виконання робiт ремонтно-механiчними, деревообробними майстернями. Ціна – договірна.

      13. Транспортнi послуги з перевезення пасажирiв i вантажiв, землерійної техніки, виконання монтажно-демонтажних робіт автокраном.    

Зарічненське управління водного господарства
НАША АДРЕСА:
смт.Зарічне, вул.Партизанська,1
тел./факс: (03632)30088,
email:zar_uvg@
ukr.net
РЕКВІЗИТИ:
Розрахунковий рахунок 35227001000625
ОУДК м.Рівне, МФО 833017 Код ЄДРПОУ 03331022 
Назад к содержимому | Назад к главному меню счетчик посещений